Vind je ware liefde bij Dating Oost voor net iets meer dan 4 euro per maand!

Internetdating voor 25 tot 80 jaar.

Disclaimer

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Niets uit deze site mag zonder uitdrukkelijke toestemming van DatingOost.nl gekopieerd en of openbaar gemaakt worden, op welke wijze dan ook.

DatingOost.nl behoudt zich het recht voor om gebruikers van deze site zonder enige opgaaf van redenen de toegang tot deze site te weigeren.

DatingOost.nl

Deze site is uitdrukkelijk en alleen bedoeld voor klanten die onze doelstelling (zie hieronder), de producten, de werkmethode en de doelstelling van relatiebemiddeling voor man-vrouw relaties ten volle te onderschrijven.

Doelstelling

Deze site is opgezet met als doelstelling om zoveel mogelijk alleenstaande mensen (man-vrouw relaties) op deze wereld te helpen met het verbeteren van hun lichamelijk welbevinden in het algemeen en hun gezondheid in het bijzonder, waardoor hun levenskwaliteit en levensvreugde wordt vergroot. DatingOost.nl beoogt dit te bereiken door deze mensen inzicht te verschaffen in hun eet- en drinkgewoonten en mate van lichaamsbeweging enerzijds en hen anderzijds te helpen om deze facetten in een meer optimale balans te brengen. Deze doelstelling is alleen positief bedoeld. Mocht u op deze site informatie tegenkomen die u incorrect, grievend, kwetsend of onjuist vindt, dan verzoeken wij u contact op te nemen via het contactformulier.

Garantie

Deze site is bestemd voor consumenten en richt zich op duurzame man-vrouw relaties.

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. DatingOost.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor bijdragen van derden. DatingOost.nl aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor de mate waarin gebruikers van de site toegang hebben tot deze site en eventuele storingen die hier uit voortvloeien.